mk en

Канцеларијата за продажба на материјали се занимава со делот на самолепливи хартии и пластики во ролна, со различни облици.Тоа овозможува, на оние кои веќе поседуваат принтери, индивидуално да се занимаваатсо производство етикети на веќе одредени (подготвени) форми етикети.

Во ДЕКО ќе најдете повеќе од 40 видови облици на етикети, подготвени за допечатување, во ролни со количина на етикети по ваша желба или специфика на принтерот.

Термалната самолеплива хартија е најинтересна за купувачите, бидејки за печатење не е потребна боја или клише.

Нарачувајте по e-mail, олеснете си и заштедете време e-mail: sales@deko.com.mk

ВИДОВИ САМОЛЕПЛИВИ Mатеријали :

  • САМОЛЕПЛИВА ХАРТИЈА ВО РОЛНА
  • САМОЛЕПЛИВА ПЛАСТИКА ВО РОЛНА
  • ТЕРМАЛНА САМОЛЕПЛИВА ХАРТИЈА ВО РОЛНА,
  • А4 САМОЛЕПЛИВИ ЛИСТОВИ подготвени со форми на етикети