mk en

Во Деко можете да ги купите сите печатари од производната линија на VIPCOLOR како и да добиете комплетна обука за истите.

www.vipcoloreurope.com

Поопширни информации и каталози може да добиете ако не контактирате на e-mail: sales@deko.com.mk

 

Деко е дистрибутер на печатарите на познатата јапонска фирма SATO. Во Деко можете да ги купите сите печатари на SATO како и да добиете комплетна презентацијa и обука за истите. Исто така можете да набавите и репро материјали, бланко етикети, термални етикети и фолии (рибони)

www.satoeurope.com

Поопширни информации и каталози може да добиете ако не контактирате на e-mail: sales@deko.com.mk