mk en

Како долгогодишни официјални дистрибутери на ORVAC Италија, ја наследивме дистрибуцијата и откако оваа компанија беше продадена на PAXAR, а подоцна и на AVERY DENISON. Денеска ORVAC е дел од мултинационалната компанија AVERY.

Сите неопходни материјали за печатење етикети се произведуваат во PAXAR,  кој гарантира за квалитетот на материјалите и фолиите за печатење.

Широката палета производи од PAXAR, ги задоволува сите барања на  производителите на етикети. 

Вештачката кожа е исто така дел од програмата на PAXAR

Нарачувајте по e-mail, олеснете си и заштедете време e-mail: sales@deko.com.mk